Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57535
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Quốc Thịnhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Lanen_US
dc.date.accessioned2018-07-16T02:00:36Z-
dc.date.available2018-07-16T02:00:36Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004513-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027170~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57535-
dc.description.abstractViệc công bố thông tin (CBTT) kế toán có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đồng thời, góp phần lành mạnh hóa thông tin cho sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong xu hướng hội nhập và phát triển. Mức độ công bố thông tin bên cạnh thực thi theo những quy định hiện hành thì những thông tin tự nguyện sẽ góp phần gia tăng tính hữu ích cho người sử dụng nhằm đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh và những vấn đề liên quan của doanh nghiệp một cách toàn diện và bao quát. Tác giả đã tiến hành các bước phân tích định lượng bao gồm: thống kê mô tả, xem xét hệ số tương quan, đánh giá mức độ phù hợp của mô hình và phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy, trong tám biến nghiên cứu được đề xuất chỉ có ba biến Chủ thể kiểm toán, Quy mô công ty và Loại hình ngành nghề có tác động tích cực đến mức độ CBTT kế toán của các công ty niêm yết. Trong đó, biến Chủ thể kiểm toán có mức độ tác động mạnh nhất và biến Quy mô công ty có mức độ tác động yếu nhất. Kết quả nghiên cứu không tìm thấy mối tương quan giữa các biến Khả năng sinh lời, Đòn bẩy tài chính, Tính thanh khoản, Tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Tỷ lệ phân tán cổ đông với mức độ CBTT kế toán.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.