Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57538
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Mai Thị Hoàng Minhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thươngen_US
dc.date.accessioned2018-07-16T02:14:16Z-
dc.date.available2018-07-16T02:14:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004519-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027181~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57538-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tớ minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính khu vực công, cụ thể là các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả xây dựng mô hình kiểm định mối quan hệ giữa các đặc điểm này với tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính ở Việt Nam thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và sau đó thực hiện phân tích định lượng (hồi qui) để kiểm định mô hình. Nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi là các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn TP.HCM. Kết quả thu được đã chững minh được sự tác động đáng kể của Đặc điểm đội ngũ kế toán, Mức độ quan tâm của các đối tượng đến báo cáo tài chính và công nghệ thông tin len tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm gia tăng mức độ minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu nới riêng và khu vực công nói chung.en_US
dc.format.medium115 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectFinancial statementen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trên Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam: Trường hợp đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.