Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57559
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Huyềnen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Thùyen_US
dc.date.accessioned2018-08-01T05:21:33Z-
dc.date.available2018-08-01T05:21:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004532-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027506~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57559-
dc.description.abstractBài luận văn nghiên cứu tác động của quy mô khu vực kinh tế phi chính thức đến tăng trưởng kinh tế. Mô hình tác động cố định bảng động hai chiều được đề xuất là mô hình chuẩn để tiến hành nghiên cứu. Để kiểm tra tính ổn định của kết quả, tác giả sử dụng phương pháp POLS, REM bên cạnh kết quả hồi quy FEM. Phương pháp GMM được sử dụng để xử lý các khuyết tật của mô hình. Tác giả tiếp tục phân rãi tài khoản tăng trưởng kinh tế thành ba tài khoản con và tiếp tục hồi quy theo mô hình FEM. Kết quả cho rằng tác động của quy mô khu vực kinh tế phi chính thức đến tăng trưởng kinh tế giữa hai nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển là khác nhau. Đối với nhóm nước phát triển, mối quan hệ này là mối quan hệ phi tuyến có dạng parabol hình chữ U ngược. Với một sự gia tăng trong quy mô khu vực kinh tế phi chính thức thì tăng trưởng kinh tế cũng sẽ tăng, sự gia tăng này do TFP tăng mang lại. Đối với nhóm nước đang phát triển, mối quan hệ này là mối quan hệ phi tuyến có dạng parabol hình chữ U. Với một sự gia tăng trong quy mô khu vực kinh tế phi chính thức thì tăng trưởng kinh tế cũng sẽ giảm, sự sụt giảm này bắt nguồn từ việc giảm tỷ lệ việc làm, giảm vốn đầu tư đầu vào.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectKhu vực kinh tế phi chính thức-
dc.subjectEconomic growth-
dc.subjectInformal sector-
dc.titleTác động của quy mô khu vực kinh tế phi chính thức đến tăng trưởng kinh tế. So sánh giữa hai nhóm nước: nhóm các nước phát triển và nhóm các nước đang phát triểnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.