Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57564
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Tùngen_US
dc.date.accessioned2018-08-01T09:45:08Z-
dc.date.available2018-08-01T09:45:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004560-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027498~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57564-
dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, tác giả đánh giá tác động của sở hữu tập trung đến giá trị của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bằng cách sử dụng mẫu dữ liệu với các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính đã kiểm toán của 270 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX. Nghiên cứu mô hình định lượng bằng phần mềm STATA 13 và sử dụng mô hình Random Effects Model (REM), mô hình Fixed Effects Model (FEM) nhằm lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhất. Mô hình GLS là mô hình khắc phục khuyết tật. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phù hợp của các biến nghiên cứu và mô hình nghiên cứu trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang có bước chuyển mình và tăng trưởng mạnh. Hầu hết kết quả cho rằng sở hữu cổ đông lớn thứ nhất, thứ hai, sở hữu tập trung, biến kiểm soát giải thích tốt sự thay đổi của biến phụ thuộc giá trị doanh nghiệp. Trong đó sở hữu cổ đông lớn thứ nhất, thứ hai, tăng trưởng doanh thu, sở hữu tập trung tác động tích cực đến Tobin’s Q. Ngược lại, đòn bẩy tài chính tác động tiêu cực đến giá trị của các doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium40 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate finance-
dc.titleẢnh hưởng của sở hữu tập trung đến giá trị các công ty niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.