Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57565
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Vânen_US
dc.contributor.authorLê Văn Niệmen_US
dc.date.accessioned2018-08-01T09:49:50Z-
dc.date.available2018-08-01T09:49:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004558-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027490~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57565-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện dựa trên một số nghiên cứu trong và ngoài nước, nhằm tìm ra một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp An Thạnh huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang; từ đó đưa ra một số đề xuất để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình; đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước địa phương có quyết sách phù hợp giúp phát triển Doanh nghiệp, phát triển cụm công nghiệp trong tương lai. Tác giả đã tổ chức thu thập thông tin sơ cấp tại 140 Doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp. Bên cạnh đó có sử dụng một số thông tin thứ cấp của Chi cục Thống kê huyện Cái Bè. Mô hình nghiên cứu mà tác giả đưa ra có 7 biến nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn là số năm hoạt động, diện tích kinh doanh, số lao động bình quân, tỉ lệ lao động qua đào tạo, tỉ lệ chi phí so doanh thu và tỉ lệ vốn chủ sở hữu so tổng vốn. Ngoài ra tác giả còn sử dụng 2 công cụ kiểm định Independent Samples Test và One Way Anova để tìm thêm một số nguyên nhân chưa có trong mô hình như giới ngành kinh doanh, trình độ chủ DN, vị trí kinh doanh, giới tính chủ DN….. Quá trình nghiên cứu qua 2 giai đoạn, nghiên cứu định tính nhằm lấy ý kiến chuyên gia góp ý bảng câu hỏi, nghiên cứu định lượng được tiến hành với bảng câu hỏi soạn sẵn đến phỏng vấn trực tiếp từng doanh nghiệp chọn mẫu. Sử dụng phần mềm SPSS 22 để xử lý dữ liệu thu thập, thực hiện các bước cần thiết trong nghiên cứu thống kê để kiểm tra, kiểm định các giả thuyết, để xác định tính phù hợp của mô hình, từ đó đưa ra những nhận định có tính khoa học thống kê cao. Kết quả cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của DN thuộc cụm công nghiệp An Thạnh có chịu sự tác động của các nhân tố như: Tuổi chủ DN, Số lao động bình quân, Tỉ lệ lao động qua đào tạo, Số năm hoạt động, Diện tich kinh doanh, Tỉ lệ chi phí so doanh thu, tỉ lệ vốn chủ sở hữu so tổng vốn. Các biến này được thể hiện trong mô hình hồi qui tuyến tính bội, trong đó nhân tố tỉ lệ chi phí so doanh thu là tác động mạnh nhất trong 7 biến của mô hình, biến có tác động thấp nhất là tuổi chủ DN. Ngoài ra, kết quả sử dụng công cụ kiểm định thống kê tìm ra thêm một số nguyên nhân cũng ảnh hưởng như: trình độ chủ DN, loại hình hoạt động, vị trí kinh doanh, ngành kinh doanh…en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectVốnen_US
dc.subjectĐầu tư vốn-
dc.subjectCapital-
dc.subjectCapital investments-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorprate finance-
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp An Thạnh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityStatistics = Thống kêen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.