Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57584
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorLê Minh Tâmen_US
dc.date.accessioned2018-08-17T06:11:14Z-
dc.date.available2018-08-17T06:11:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004574-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027444~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57584-
dc.description.abstractTrên nền tảng kế thừa nghiên cứu của Fuxiu Jiang, Yunbiao Ma, Beibei Shi (2016), bài nghiên cứu thực hiện khảo sát hiệu ứng thông tin của thanh khoản cổ phiếu có tác động lên tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt của các công ty hay không, đồng thời tìm ra xu hướng tác động giữa chúng. Luận văn được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu mẫu của 261 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) trong giai đoạn từ năm 2007 - 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại một mối quan hệ cùng chiều giữa thanh khoản cổ phiếu và tỷ lệ chi trả cổ tức. Kết quả này có tính vững để sử dụng làm các thước đo thay thế của tính thanh khoản, và nắm giữ sau khi thực hiện kiểm soát mối quan tâm về nội sinh.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ tứcen_US
dc.subjectDividendsen_US
dc.subjectCổ phiếu-
dc.subjectStocks-
dc.subjectThanh khoản-
dc.subjectLiquidity-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và tỷ lệ chia cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hoseen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.