Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57595
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luậten_US
dc.contributor.authorNguyễn Thục Vien_US
dc.date.accessioned2018-08-17T07:45:07Z-
dc.date.available2018-08-17T07:45:07Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004577-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027484~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57595-
dc.description.abstractBài nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời câu hỏi liệu hoạt động xuất nhập khẩu có tác động đến nguồn thu thuế của các quốc gia đang phát triển hay không. Tác giả đã lựa chọn mẫu là 31 nước trên thế giới trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2015. Bài viết kế thừa mô hình nghiên cứu của Ani (2003) để thực hiện kiểm tra tác động của xuất nhập khẩu lên nguồn thu thuế của các quốc gia đang phát triển. Kết quả phân tích cho thấy, các quốc gia đang phát triển phải thận trọng vì tự do hóa thương mại có thể dẫn đến mất nguồn thu thuế. Để có thể hưởng lợi từ các nước tự do hóa thương mại, các nước đang phát triển phải đưa ra các chính sách kinh tế vĩ mô và nền kinh tế vĩ mô của các nước này phải hoạt động một cách thỏa đáng.en_US
dc.format.medium40 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNguồn thu thuếen_US
dc.subjectXuất nhập khẩuen_US
dc.subjectTax revenueen_US
dc.subjectExport-
dc.subjectImport-
dc.subjectTài chính công-
dc.subjectPublic finance-
dc.titleTác động của xuất nhập khẩu đến nguồn thu thuế tại các quốc gia đang phát triểnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.