Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57636
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Quốc Tấnen_US
dc.contributor.authorLê Quốc Trườngen_US
dc.date.accessioned2018-08-30T06:24:40Z-
dc.date.available2018-08-30T06:24:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005545-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027743~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57636-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm các mục tiêu: xác định mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên, năng lực tâm lý và kết quả công việc của nhân viên tại các ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh, đo lường mức độ ảnh hưởng của mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên, năng lực tâm lý đến kết quả công việc của nhân viên tại các ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh; đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả công việc của nhân viên thông qua mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên, năng lực tâm lý đối với các nhà quản trị nhân sự tại ngân hàng. Tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về các khái niệm: năng lực tâm lý, mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên, kết quả công việc của nhân viên và mối quan hệ của chúng; một số nghiên cứu trước đây. Qua đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thiết về mối quan hệ giữa các thành phần bao gồm: năng lực tâm lý với 13 biến quan sát, mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên với 7 biến quan sát và kết quả công việc của nhân viên với 4 biến quan sát. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung nhằm khám phá các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên, dùng điều chỉnh và bổ sung thang đo cho các khái niệm từ những nghiên cứu trước. Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ cho thấy các thang đo cho các thành phần trong mô hình nghiên cứu đều đạt yêu cầu. Đối tượng khảo sát là các nhân viên tại 10 ngân hàng có số lượng nhân viên nhiều nhất trên địa bàn TP. HCM với số lượng mẫu dự kiến là 400 người qua hình thức trả lời bảng hỏi. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS và AMOS thông qua các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định hệ số Cronbach's Alpha, phân tích EFA, phân tích CFA, SEM, kiểm định Boostrap. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) có mối quan hệ cùng chiều giữa năng lực tâm lý đến kết quả công việc của nhân viên; (2) có mối quan hệ cùng chiều giữa mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên đến năng lực tâm lý; (3) có mối quan hệ cùng chiều giữa mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên đến kết quả công việc của nhân viên.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMối quan hệ lãnh đạo - nhân viênen_US
dc.subjectNăng lực tâm lýen_US
dc.subjectKết quả công việc của nhân viênen_US
dc.subjectKết quả công việc-
dc.subjectQuản trị nhân sự-
dc.subjectLeader - employee relationship-
dc.subjectPsychological capacity-
dc.subjectPersonnel management-
dc.titleẢnh hưởng của mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên và năng lực tâm lý đến kết quả công việc của nhân viên - trường hợp nghiên cứu tại các ngân hàng trên địa bàn TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.