Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Thăngen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thúc Địnhen_US
dc.date.accessioned2018-08-30T07:31:46Z-
dc.date.available2018-08-30T07:31:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005547-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1027745~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57647-
dc.description.abstractTác giả hệ thống hóa cơ sở lý luận về cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động bao gồm các khái niệm, phân loại và phân tích các nội dung liên quan đến chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành bao gồm nội dung, xu hướng chuyển dịch, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động; đề cập tới một số nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một số kinh nghiệm của các địa phương. Tiếp đó, tác giả phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Củ Chi từ 2010 đến nay và những vấn đề cần giải quyết. Từ việc đánh giá về chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế tại huyện Củ Chi, nêu lên những mặt hạn chế, nguyên nhân; tác giả đề xuất các giải pháp có tính khả thi để chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Củ Chi - Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCơ cấu lao độngen_US
dc.subjectXây dựng nông thôn mớien_US
dc.subjectPhát triển nông thônen_US
dc.subjectLabor structure-
dc.subjectBuilding new rural-
dc.subjectRural developmen-
dc.titleChuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế trong xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở huyện Củ Chi - Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPolitical Economics = Kinh tế chính trịen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.