Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57655
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Kim Quyếnen_US
dc.contributor.authorChâu Thùy Trinhen_US
dc.date.accessioned2018-08-30T07:51:23Z-
dc.date.available2018-08-30T07:51:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005556-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1027804~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57655-
dc.description.abstractTác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm xem xét tác động chi tiêu chính phủ cho giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế. Bài nghiên cứu sử dụng phân tích ngắn hạn và dài hạn, với phương pháp ước lượng lần lượt là FMOLS và moment tổng quát – GMM. Việc sử dụng các phương pháp này sẽ cho phép khắc phục cả đa cộng tuyến, tự tương quan, phương sai thay đổi và biến nội sinh nên kết quả ước lượng lúc này sẽ không chệch, vững và hiệu quả nhất. Cỡ mẫu tại 9 quốc gia Đông Nam Á với kỳ quan sát tính theo năm. Kết quả nghiên cứu tìm ra bằng chứng thực nghiệm tại các nước Đông Nam Á chỉ ra chiều hướng tác động cùng chiều từ chi tiêu chính phủ lĩnh vực giáo dục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Kết quả này khẳng định các lý thuyết tiếp tục phù hợp với khu vực Đông Nam Á. Đó là học thuyết học thuyết tân cổ điển Solow (1956), Romer (1986) và Lucas (1988) sự nhấn mạnh nguồn vốn, lao động và công nghệ vào phương trình tăng trưởng và khẳng định tiến bộ kỹ thuật cũng là yếu tố quyết định tăng trưởng. Bằng chứng thực nghiệm này cũng hỗ trợ các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ với chi tiêu giáo dục Barro và Sala-i-Martin (1995), Romer (1990), Barro(1991, 2002), Barro và Lee(2013), Krueger và Lindahl (2001), Benhabib và Spiegel (1994), Mankiw và cộng sự(1992). Ngoài ra, chi tiêu chính phủ cho giáo dục là yếu tố chủ chốt tác động tới tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Trong ngắn hạn kết quả này không có ý nghĩa thống kê.en_US
dc.format.medium49 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.subjectChi tiêu chính phủen_US
dc.subjectĐông Nam Á-
dc.subjectEconomic growth-
dc.subjectEconomic development-
dc.subjectGovernment spending-
dc.subjectSouthest Asia-
dc.titleChi tiêu chính phủ lĩnh vực giáo dục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Áen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.