Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57790
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Liên Diệpen_US
dc.contributor.authorTrần Dương Ngọc Oanhen_US
dc.date.accessioned2018-10-18T06:00:38Z-
dc.date.available2018-10-18T06:00:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005662-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028136~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57790-
dc.description.abstractTác giả hệ thống hóa các cơ sở lý luận về động lực và tạo động lực làm việc cho người lao động; trình bày các đặc điểm và các yếu tố tác động đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động; đưa ra các mô hình chọn mẫu. Tiếp đó, tác giả trình bày tổng quan về Công ty Cổ phần May, da xuất khẩu 30/4; tiến hành khảo sát về thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho công nhân. Thông qua kết quả khảo sát, tác giả đánh giá thực trạng và cảm nhận của người lao động về động lực làm việc tại Công ty về bản thân công việc, đào tạo - thăng tiến, lãnh đạo, đồng nghiệp, tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc và thi đua, khen thưởng. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần May, da xuất khẩu 30/4.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleGiải pháp nhằm nâng cao động lực là việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần May, da xuất khẩu 30/4en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.