Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57793
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Vũ Thị Minh Hằngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hải Yếnen_US
dc.date.accessioned2018-10-18T06:10:40Z-
dc.date.available2018-10-18T06:10:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006361-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028143~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57793-
dc.description.abstractLuận văn sử dụng bộ dữ liệu về mức độ chi tiêu của chính quyền địa phương cho sự nghiệp giáo dục của 24 quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thu thập trong 10 năm, từ năm 2007 đến năm 2016 để nghiên cứu mối quan hệ giữa phân cấp tài khóa và chi tiêu công cho ngành giáo dục. Biến phụ thuộc là chi tiêu công cho cấp tiểu học và trung học trên mỗi học sinh. Các biến độc lập bao gồm mức chi tiêu công cho giáo dục trong năm trước, tỷ lệ chi tiêu công cho xã hội trên tổng sản phẩm quốc nội của Thành phố Hồ Chí Minh và phân cấp tài khóa. Kết quả hồi quy và kiểm định cho thấy phương pháp ước lượng FEM là phù hợp nhất đối với mô hình nghiên cứu mức độ chi tiêu công cho giáo dục tiểu học và trung học trên mỗi học sinh với độ phù hợp (R-squared) của mô hình là 94,57%. Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng phân cấp tài khóa có tác động cùng chiều đến chi tiêu công cho giáo dục. Qua đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị đối với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các Ban, ngành liên quan nhằm mục đích đạt được chính sách phân cấp tài khóa tối ưu và có ảnh hưởng tích cực đến chi tiêu công cho giáo dục để phát triển nền giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh cả về chất lẫn về lượng.en_US
dc.format.medium50 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.subjectExpenditures publicen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectChính sách tài khóaen_US
dc.subjectFiscal policyen_US
dc.titleẢnh hưởng của phân cấp tài khóa đến chi tiêu công cho giáo dục: trường hợp Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.