Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Vũ Việt Quảngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Quangen_US
dc.date.accessioned2018-10-18T06:23:45Z-
dc.date.available2018-10-18T06:23:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005615-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028125~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57796-
dc.description.abstractLuận văn nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, đánh giá tính hiệu quả theo quy mô cũng như tính hiệu quả theo phạm vi. Luận văn sử dụng phương pháp SFA, đồng thời sử dụng hướng tiếp cận trung gian trong việc lựa chọn biến đầu vào và đầu ra ddeeer đo lường tính hiệu quả của 36 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam trong suốt giai đoạn từ năm 2009 - 2016. Luận văn sử dụng các phương pháp NLS và phương pháp hiệu ứng ngẫu nhiên hai chiều. Kết quả nghiên cứu cho thấy được rằng các ngân hàng thuộc nhóm Big Four là những ngân hàng hiệu quả nhất cả về mặt chi phí lẫn lợi nhuận, tiếp theo là đến các ngân hàng thương mại và cuối cùng là các ngân hàng nước ngoài. Từ đó, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.titleĐo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam bằng phương pháp SFAen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.