Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Phương Thảoen_US
dc.contributor.authorNguyễn Đắc Khangen_US
dc.date.accessioned2018-10-22T01:48:57Z-
dc.date.available2018-10-22T01:48:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005623-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028268~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57805-
dc.description.abstractTác giả giới thiệu Công ty Điện lực Phú Yên và vấn đề hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính; phân tích cơ chế quản lý tài chính của Công ty: nền tảng cơ chế quản lý tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, đánh giá cơ chế quản lý tài chính của Công ty. Luận văn đã chỉ rõ những đặc điểm chính trong hệ thống sản xuất kinh doanh của PYPC có tác động đến cơ chế quản lý tài chính, đồng thời nhận diện và chỉ ra những hạn chế còn đang tồn tại trong việc quản lý tài chính hiện nay, đó là: việc hạch toán tăng giá trị tài sản cố định trên sổ sách còn chậm khiến việc quản lý tài chính, nhất là về sử dụng vốn và tài sản chưa được đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, phản ánh đầy đủ cả hiện vật lẫn giá trị; công quản lý vật tư thiết bị tồn kho chưa hiệu quả, giá trị tồn kho còn cao và vượt định mức EVNCPC giao; nhiều khoản mục chi phí không được ghi nhập phù hợp và kịp thời đối với doanh thu; tình hình sản xuất kinh doanh còn chưa khả quan, dẫn đến lỗ nhiều năm liên tiếp. Từ việc phân tích nguyên nhân của những tồn tại, tác giả đề xuất triển khai một số giải pháp phù hợp để khắc phục các tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ngày một tốt hơn.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectQuản trị tài chínhen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectFinancial managementen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.titleHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty Điện lực Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.