Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Phượngen_US
dc.date.accessioned2018-10-22T03:25:22Z-
dc.date.available2018-10-22T03:25:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005567-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027993~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57816-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh và đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi và phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho hệ thống các cửa hàng xăng dầu trực thuộc PVOIL. Tác giả dùng phương pháp thống kê mô tả; thực hiện phỏng vấn sâu 05 lãnh đạo của PVOIL gồm Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về thực trạng, lợi thế, các nhân tố ảnh hưởng, nguy cơ và thách thức đối với hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL bằng dàn bài phỏng vấn sử dụng các câu hỏi mở; phân tích các chỉ số tài chính từ năm 2015 - 2017 dựa trên số liệu các báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL. Trên cơ sở khái quát, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu tại các cửa hàng, tác giả đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu thuộc PVOIL.en_US
dc.format.medium84 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectXăng dầuen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectGasolineen_US
dc.subjectPetroliumen_US
dc.titleMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu thuộc Tổng công ty Dầu Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấpen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.