Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57923
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorTô Quốc Tuấnen_US
dc.date.accessioned2018-11-01T09:41:34Z-
dc.date.available2018-11-01T09:41:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005603-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1027999~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57923-
dc.description.abstractTác giả trình bày về quá trình quản lý chiến lược gồm 3 giai đoạn: xây dựng, triển khai thực hiện, đánh giá chiến lược nhằm hiểu rõ quá trình quản trị chiến lược, từ đó vận dụng lý thuyết BSC như là một công cụ phù hợp để triển khai vào giai đoạn thực hiện chiến lược. Từ đó, tác giả ứng dụng BSC triển khai các định hướng thành mục tiêu cụ thể, xây dựng bản đồ chiến lược theo 4 khía cạnh cân bằng và triển khai đo lường các mục tiêu thông qua các chỉ số đo lường hiệu suất KPI. Tác giả nghiên cứu dữ liệu về tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược của Công ty Thái Tuấn giai đọan 2018 - 2022 và áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính Delphi để xây dựng hệ thống BSC cấp công ty; nhận thấy Công ty Thái Tuấn tập trung vào chiến lược tạo giá trị khác biệt sản phẩm để đáp ứng khách hàng; trong chuỗi giá trị của công ty, việc đầu tư, gia tăng giá trị tại các hoạt động trong cuỗi đều hướng tới tạo sự khác biệt sản phẩm, tạo sản phẩm mới nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh với đối thủ, các khó khăn khi triển khai thực hiện chiến lược khi thiếu các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là các mục iêu phi tài chính trong bộ chiến lược giai đoạn 2018 - 2022. Từ đó đưa ra tiến trình xây dựng BSC ứng dụng triển khai chiến lược Công ty.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectLập kế hoạch kinh doanhen_US
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectBusiness planningen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.titleỨng dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard) để triển khai thực hiện chiến lược Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấpen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.