Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57938
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Mai Đôngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Trung Lợien_US
dc.date.accessioned2018-11-07T08:15:11Z-
dc.date.available2018-11-07T08:15:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007078-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028604~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57938-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu chất lượng quy trình một cửa tại bộ phận một cửa UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng quy trình một cửa tại UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chất lượng quy trình một cửa tại UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. Nghiên cứu định tính về chủ trương, chính sách của nhà nước, các văn barnquy phạm pháp luật, quy trình thủ tục hành chín, các luận văn liên quan đến đề tài, các công trình đã được công bố. Nghiên cứu định tính để phát hiện mô hình nghiên cứu phù hợp. Nghiên cứu định lượng: dữ liệu được thu thập thông qua việc điều tra khảo sát dựa trên bảng câu hỏi được thiết kế và gởi trực tiếp cho người dân, mẫu điều tra trong nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp lấy mẫu phi xác xuất. Phương pháp định lượng chính được sử dụng là phương pháp thống kê mô tả. Trên cơ sở tiếp cận những hệ thống lý thuyết nghiên cứu về thể chế hành chính, dịch vụ hành chính công, quy trình một cửa và những nghiên cứu về sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công, mô hình lý thuyết ban đầu đưa ra 4 nhân tố với 23 biết quan sát, luận văn tiến hành phân tích định tính và định lượng về chất lượng quy trình một cửa tại UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu tổng quan về chất lượng quy trình một của tại các BPMC huyện Định Quán cho thấy về cơ bản các xã, thị trấn thuộc huyện Định Quán đã có BPMC phục vụ các dịch vụ hành chính cho người dân, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong các yếu tố như cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, năng lực phục vụ... Nghiên cứu của đề tài thông qua sự khảo sát hài lòng của người dân về chất lượng quy trình một cửa tại UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho thấy người dân chưa thực sự hài lòng về các BPMC, trong đó, người dân ít hài lòng nhất là về cơ sơ vật chất, điều này cho thấy trong tương lai, để nâng cao sự hài lòng của người dân về chất lượng quy trình một của, UBND huyện Định Quán cần tập trung vào nhân tố này, đặc biệt là ý thức, thái độ của cán bộ tiếp tân.en_US
dc.format.medium92 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectDịch vụ hành chính côngen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectPublic administration servicesen_US
dc.titleĐánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công: nghiên cứu tại bộ phận một cửa UBNN huyện Định Quán, tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.