Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trương Đăng Thụyen_US
dc.contributor.authorTrịnh Thị Hồng Lamen_US
dc.date.accessioned2018-11-19T07:19:38Z-
dc.date.available2018-11-19T07:19:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006390-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028373~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58023-
dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, phân tích tỷ lệ sống còn được sử dụng để phân tích tỷ lệ rời mạng giữa các khách hàng trong mạng viễn thông MobiFone và cũng để phân tích, đánh giá các yếu tố quan trọng được cho là ảnh hưởng đến sự rời mạng. Mô hình Cox được sử dụng để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến rời mạng. Ước tính Kaplan-Meier được thực hiện để mô tả các đặc tính rời mạng thể hiện qua đường cong Kaplan-Meier. Trong tất cả các yếu tố phân tích được nghiên cứu cho thấy các yếu tố tuổi, giới tính, nguyên quán, doanh thu có ảnh hưởng đến tỷ lệ rời mạng của khách hàng nhưng yếu tố doanh thu của các dịch vụ thoại, sms và data đóng vai trò khá quan trọng.en_US
dc.format.medium49 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectMạng di độngen_US
dc.subjectMobile networken_US
dc.subjectNghiên cứu người tiêu dùngen_US
dc.subjectConsumer researchen_US
dc.subjectInvestment planning-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.titleNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự rời mạng của khách hàng – trường hợp mạng di động MobiFone tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityDevelopment Economics = Kinh tế phát triểnen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.