Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Tiến Khaien_US
dc.contributor.advisorDr. Lê Ngọc Uyểnen_US
dc.contributor.authorLê Thanh Sơnen_US
dc.date.accessioned2018-12-03T09:49:35Z-
dc.date.available2018-12-03T09:49:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005582-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028014~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58241-
dc.description.abstractLuận án được thực hiện với các mục tiêu cụ thể: (1) phân tích sự thay đổi các tài sản sinh kế của các hộ gia đình khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ khi bị thu hồi đất; (2) đánh giá tác động của việc thu hồi đất đến sự thay đổi về thu nhập, chi tiêu của các hộ gia đình sau khi bị thu hồi đát; (3) phân tích vai trò của vốn con người đối với các chiến lược sinh kế của các hộ gia đình khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ khi bị thu hồi đất. Tác giả trình bày cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn; lựa chọn khung phân tích của DFID là nền tảng cho lý thuyết về sinh kế; trình bày phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích dữ liệu. Tiếp đó, tác giả phân tích sự thay đổi các tài sản sinh kế của các hộ gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ trước và sau quá trình thu hồi đất. Kết quả cho thấy: (1) không có sự thay đổi về tổng thu nhập của các hộ gia đình trước và sau khi bị thu hồi đất; (2) các biến: số lao động, tuổi chủ hộ, học vấn trung bình lao động, nhà có vị trí mặt tiền đường lộ, hộ có sinh kế chính trước khi bị thu hồi là làm thuê thời vụ, làm thuê hưởng lương cố định và tự kinh doanh có tương quan nghịch với tỉ lệ thu nhập từ nông nghiệp; (3) nhìn chung tổng chi tiêu hộ gia đình trước và sau khi bị thu hồi đất không có sự thay đổi; (4) không tìm thấy bằng chứng kinh tế lượng cho trằng việc thu hồi đất vùng nông thôn có ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình sau 2 đến 4 năm kể từ khi thu hồi đất; (5) hộ có nghề nghiệp chính là làm công hưởng lương cố định, công việc tự kinh doanh là những hộ có học vận cao hơn. Tác giả phân tích vai trò của vốn con người trong việc hình thành các chiến lược sinh kế và ảnh hưởng đến kết quả sinh kế của hộ gia đình nông thôn trong tình huống tổn thương. Từ các kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách.en_US
dc.format.medium237 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSinh kếen_US
dc.subjectPhát triển bền vữngen_US
dc.subjectLivelihooden_US
dc.subjectSustainable developmenten_US
dc.subjectKế hoạch đầu tưen_US
dc.subjectInvestment planningen_US
dc.titleThu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn Thành phố Cần Thơen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityDevelopment Economics = Kinh tế phát triểnen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.