Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58246
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorTrương Ngọc Phương Trinhen_US
dc.date.accessioned2018-12-03T10:53:30Z-
dc.date.available2018-12-03T10:53:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005640-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028566~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58246-
dc.description.abstractLuận văn xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu phân tích mức độ cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời luận văn xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của các ngân hàng. Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của các ngân hàng, luận văn áp dụng phương pháp tiếp cận của Delis và Pagoulatos (2009), Turk – Ariss (2010) và Delis (2012) để xây dựng mô hình nghiên cứu. Theo đó, mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của các ngân hàng bao gồm biến trễ của Lerner, vốn ngân hàng, quy mô ngân hàng, hiệu quả chi phí, rủi ro tín dụng, lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Mô hình nghiên cứu này được ước lượng bởi phương pháp hồi quy GMM do có thể khắc phục được vấn đề nội sinh, tự tương quan, và phương sai thay đổi. Qua đó, luận văn phát hiện thấy rằng vốn ngân hàng, quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động và lạm phát có mối quan hệ ngược chiều với chỉ số Lerner ở mức ý nghĩa 10%. Điều này cho thấy rằng các ngân hàng có vốn chủ sở hữu càng cao, quy mô càng lớn, chi phí hoạt động càng nhiều và Việt Nam có lạm phát cao thì sẽ làm giảm chỉ số Lerner của các ngân hàng. Khi đó sức mạnh thị trường của các ngân hàng sẽ giảm, và kết quả là các ngân hàng sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn. Ngoài ra, các yếu tố khác như rủi ro tín dụng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam lại cho thấy mối tương quan dương với chỉ số Lerner ở mức ý nghĩa 10%. Điều này cho thấy rằng các ngân hàng có rủi ro tín dụng càng cao, và Việt Nam có tăng trưởng kinh tế cao thì sẽ giúp ngân hàng cải thiện chỉ số Lerner của các ngân hàng. Khi đó sức mạnh thị trường của các ngân hàng sẽ gia tăng, và kết quả là các ngân hàng sẽ cạnh tranh ít hơn.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNăng lực cạnh tranhen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCompetitive capabilityen_US
dc.titlePhân tích mức độ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.