Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Ngọc Trangen_US
dc.contributor.authorHà Hoàng Vyen_US
dc.date.accessioned2018-12-04T03:31:08Z-
dc.date.available2018-12-04T03:31:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006853-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028633~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58261-
dc.description.abstractTác giả trình bày cơ sở lý luận liên quan và thực trạng và nhận định về tình hình rủi ro hoạt động, quản trị rủi ro hoạt động của các ngân hàng thế giới và một số ngân hàng của Việt Nam. Tiếp đó, tác giả đề xuất phương pháp lập bản đồ rủi ro nêu trên tạo cơ sở, nền móng giai đoạn xác định và kiểm soát, hạn chế rủi ro hoạt động bộc phát trong quy trình quản trị rủi ro hoạt động. Cuối cùng, tác giả đưa ra các kết luận và một số đề xuất bổ sung.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị chất lượngen_US
dc.subjectBanksen_US
dc.subjectQuality controlen_US
dc.titleSự kiện rủi ro hoạt động, KPIs và KRIs trong lập bản đồ rủi ro hoạt độngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.