Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58286
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Quàen_US
dc.date.accessioned2018-12-11T07:26:33Z-
dc.date.available2018-12-11T07:26:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007116-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028689~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58286-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm các mục tiêu: xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp xây lắp tại Tp. Hồ Chí Minh, đo lường mức độ tác động của các nhân tố này đến sự lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp xây lắp tại Tp. Hồ Chí Minh. Tác giả tìm hiểu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và kế thừa các lý thuyết khoa học, bằng phương pháp nghiên cứu, tác giả đã kiểm định mô hình với các giả thuyết ban đầu. Kết quả cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp xây lắp tại Tp. Hồ Chí Minh với mức độ tác động lần lượt là: các tính năng của phần mềm, yêu cầu của người dùng, giá phí phần mềm, độ tin cậy của nhà cung cấp phần mềm, dịch vụ sau bán hàng. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách.en_US
dc.format.medium101 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhần mềm kế toánen_US
dc.subjectAccounting softwareen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.