Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58292
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Sángen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngọc Sangen_US
dc.date.accessioned2018-12-18T07:37:21Z-
dc.date.available2018-12-18T07:37:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006488-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028920~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58292-
dc.description.abstractTác giả trình bày các cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổng hợp một số bài học kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở một số địa phương. Tiếp đó, tác giả tiến hành phân tích các nguồn lực ảnh hưởng đến cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Bắc Tân Uyên; phân tích thực trạng về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Bắc Tân Uyên trong giai đoạn 2010-2020 trên cả 3 phương diện ngành, lãnh thổ và thành phần kinh tế. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra định hướng và giải pháp nhằm thúc đấy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh Bình Dương.en_US
dc.format.medium93 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNông nghiệpen_US
dc.subjectChính sách nông nghiệpen_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectAgricultural policy-
dc.titleChuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh Bình Dương đến năm 2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPolitical Economics = Kinh tế chính trịen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.