Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58293
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorKiều Mạnh Lungen_US
dc.date.accessioned2018-12-18T07:50:28Z-
dc.date.available2018-12-18T07:50:28Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006498-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028917~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58293-
dc.description.abstractLuận văn trình bày cơ sở lý thuyết về định nghĩa và cách thức đo lường các khái niệm nghiên cứu như chất lượng cuộc sống trong công việc, sự hài lòng trong công việc và kết quả công việc. Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn bằng phương pháp định lượng và thông qua bảng câu hỏi khảo sát với kích thước mẫu 235 nhân viên ngân hàng để kiểm định mô hình lý thuyết. Dữ liệu thu thập được phân tích thông qua công cụ SPSS 20.0. Kết quả cả 4 thành phần của chất lượng sống trong công việc đều có tác động dương đến sự hài lòng trong công việc và kết quả công việc. Mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và kết quả công việc là mối quan hệ chặt chẽ, hệ số tương quan Person lên đến 0,933. Kết quả cũng cho thấy có sự khác nhau về sự hài lòng trong công việc và kết quả công việc ở những phòng ban khác nhau cũng như các ngân hàng khác nhau.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectChất lượng cuộc sống-
dc.subjectBanking-
dc.subjectJob satisfaction-
dc.subjectQuality of life-
dc.titleẢnh hưởng của chất lượng cuộc sống trong công việc đến sự hài lòng và kết quả công việc của các nhân viên ngân hàng tại Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.