Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Huỳnh Đức Lộngen_US
dc.contributor.authorLê Uyên Phươngen_US
dc.date.accessioned2018-12-18T08:12:20Z-
dc.date.available2018-12-18T08:12:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006508-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028928~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58302-
dc.description.abstractBài nghiên cứu đạt ra 3 mục tiêu cụ thể, đó là (1) xác định những nhân tố thuộc chính sách kế toán (CSKT) tác động đến chất lượng thông tin (CLTT) trên báo cáo tài chính (BCTC), (2) xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc CSKT đến CLTT trên BCTC và (3) đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao CLTT trên BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đã thực hiện được 2 mục tiêu cụ thể (1) và (2). Về xác định những nhân tố thuộc CSKT tác động đến CLTT trên BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã tìm thấy 3 nhân tố thuộc CSKT tác động đến CLTT trên BCTC bao gồm CSKT dưới tác động của khung pháp lý kế toán, CSKT không tối đa hóa giá trị công ty và CSKT tối đa hóa giá trị công ty. Về xác định mức độ ảnh hưởng của ba nhân tố thuộc CSKT đến CLTT trên BCTC, tác giả nhận thấy CSKT tối đa hóa giá trị công ty tác động mạnh nhất đến CLTT trên BCTC, tiếp đó là nhân tố CSKT không tối đa hóa giá trị công ty và tác động yếu nhất là nhân tố CSKT dưới tác động của khung pháp lý kế toán. Trong đó, chỉ có nhân tố CSKT dưới tác động của khung pháp lý kế toán tác động thuận chiều lên CLTT trên BCTC (gia tăng CLTT trên BCTC), 2 nhân tố còn lại là CSKT không tối đa hóa giá trị công ty và CSKT tối đa hóa giá trị công ty tác động nghịch chiều lên CLTT trên BCTC (làm giảm CLTT trên BCTC).en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.titleẢnh hưởng của chính sách kế toán đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.