Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorĐặng Chí Tâmen_US
dc.date.accessioned2018-12-20T01:36:17Z-
dc.date.available2018-12-20T01:36:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006492-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028934~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58314-
dc.description.abstractTác giả nêu tổng quan về tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại VIệt Nam sau quá trình tái cơ cấu giai đoạn một và vấn đề tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả trình bày lý luận về cấu trúc vốn cũng như lợi nhuận của ngân hàng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng giúp cho người đọc nắm được các phân tích phía sau. Ngoài ra, tác giả dùng biểu đồ phân tán để thể hiện mối tương quan giữa cấu trúc vốn và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2017 để tạo ra cái nhìn tổng thể cho vấn đề đang nghiên cứu. Tác giả sử dụng mô hình thực nghiệm cùng với các số liệu thu thập để tiến hành phân tích nhằm cung cấp những dẫn chứng cụ thể cho tác động của cấu trúc đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả, tác giả đã tìm ra được tác động ngược chiều của cấu trúc vốn đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần gia tăng lợi nhuận của ngân hàng thương mại Việt Nam.-
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectVốnen_US
dc.subjectBanking-
dc.subjectCapital-
dc.titleTác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.