Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phước Minh Hiệpen_US
dc.contributor.authorHoàng Quốc Hưngen_US
dc.date.accessioned2018-12-20T02:09:17Z-
dc.date.available2018-12-20T02:09:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006470-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028938~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58316-
dc.description.abstractTác giả trình bày cơ sở lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cũng như các công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếp đó, tác giả phân tích khái quát về Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong ngành dựa trên các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động kinh doanh của ngành cao su để có cái nhìn tổng quan về mặt mạnh, mặt yếu, thách thức, cơ hội đối với Công ty. Từ thực tiễn và bằng phương pháp phân tích ma trận cho thấy Công ty có 7 điểm mạnh; trong đó, thương hiệu là năng lực cạnh tranh cốt lõi của Công ty. Nghiên cứu cũng cho thấy có 7 điểm yếu, trong đó đặc biệt đáng quan ngại là chất lượng sản phẩm, năng lượng tiếp thị và năng lực R-D. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giai đoạn 2017 - 2022.-
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNăng lực cạnh tranhen_US
dc.subjectCompetitiveness-
dc.titleNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giai đoạn 2017 - 2022en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.