Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58319
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Anh Hoaen_US
dc.contributor.authorBùi Thị Quỳnh Nhưen_US
dc.date.accessioned2018-12-26T07:00:47Z-
dc.date.available2018-12-26T07:00:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006877-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028699~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58319-
dc.description.abstractĐề tài đã hệ thống được các lý thuyết liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị khu vực công theo INTOSAI 2004. Vận dụng các cơ sở lý thuyết này, kết hợp với các bài nghiên cứu trước của các tác giả trong và ngoài nước, từ đó xây dựng được mô hình nghiên cứu gồm năm nhân tố: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông và Giám sát với tổng 33 biến quan sát. Kết quả phân tích hồi quy đa biến đã xác định hiệu quả công tác thu thuế chịu sự ảnh hưởng của 5 nhân tố thuộc thành phần hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông và Giám sát, trong đó nhân tố Giám sát có tác động mạnh nhất, các nhân tố đều có tác động tích cực đến hiệu quả công tác thu thuế tại các cơ quan thuế trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế, nhằm giúp công tác thu thuế tại các cơ quan thuế trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, ngoài việc đạt được mục tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm được giao, các đơn vị còn kiểm soát tốt trong công tác giảm nợ đọng, giảm rủi ro trong công tác chống thất thu thuế, từ đó nâng cao hiệu quả thu thuế, đảm bảo nguồn thu không những của Tp. Hồ Chí Minh mà còn của cả nước.en_US
dc.format.medium88 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectThu thuếen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectTax collectionen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectPublic finance-
dc.subjectTài chính công-
dc.titleĐánh giá tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả công tác thu thuế tại các cơ quan thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.