Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58322
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Đình Trựcen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Bé Týen_US
dc.date.accessioned2018-12-26T07:09:15Z-
dc.date.available2018-12-26T07:09:15Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006882-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028716~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58322-
dc.description.abstractLuận văn nhằm nhận diện và xác định các thành phần của yếu tố văn hóa tổ chức tác động và mức độ tác động của từng nhân tố đến việc vận dụng kế toán quản trị của các doanh nghiệp của TP.HCM. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (trao đổi ý kiến với chuyên gia) và nghiên cứu định lượng (kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy đa biến). Kết quả trong yếu tố văn hóa tổ chức tác động đến vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp TP.HCM có 04 thành phần văn hóa bao gồm: văn hóa gia đình, văn hóa thị trường, văn hóa sáng tạo và văn hóa cấp bậc; việc vận dụng kế toán quản trị chịu sự tác động mạnh nhất là văn hóa gia đình, tiếp đến là văn hóa thị trường, văn hóa sáng tạo và ảnh hưởng thấp nhất là văn hóa cấp bậc. Kết quả nghiên cứu là cơ sở, nền tảng để tác giả đưa ra các hàm ý lý thuyết và hàm ý quản trị thích hợp.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệpen_US
dc.subjectManagerial accountingen_US
dc.subjectCorporate accountingen_US
dc.subjectCorprate finance-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.titleTác động của yếu tố văn hóa tổ chức đến việc vận dụng kế toán quản trị - Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp tại TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.