Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorĐỗ Lệ Trinhen_US
dc.date.accessioned2018-12-26T07:20:15Z-
dc.date.available2018-12-26T07:20:15Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006878-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028700~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58325-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán ước tính kế toán và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó. Tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp, tức là kết hợp giữa định tính và định lượng. Dựa vào các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài để có được nền tảng lý thuyết và xây dựng mô hình nghiên cứu, đề xuất thang đo dự kiến ban đầu cho các biến. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán ước tính kế toán bao gồm: (1) Năng lực chuyên môn của kế toán viên, (2)Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kế toán viên, (3) Tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ liên quan ước tính kế toán. Cả 3 nhân tố này đều có tác động cùng chiều đến chất lượng kiểm toán ước tính kế toán. Cụ thể, khi năng lực chuyên môn của kế toán viên càng cao và có thái độ hoài nghi nghề nghiệp càng thích hợp thì chất lượng kiểm toán ước tính kế toán càng tốt, bên cạnh đó kiểm soát nội bộ của đơn vị kiểm toán càng hữu hiệu thì chất lượng kiểm toán ước tính kế toán cũng sẽ càng được cải thiện hơn. Từ kết quả trên, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán ước tính kế toán.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm toánen_US
dc.subjectChất lượng kiểm toánen_US
dc.subjectAuditingen_US
dc.subjectAuditing qualityen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán ước tính kế toán của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập trên địa bàn TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.