Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58366
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorLê Văn Truyềnen_US
dc.date.accessioned2019-01-04T07:23:50Z-
dc.date.available2019-01-04T07:23:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006835-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028714~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58366-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu mối quan giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết với tổ chức của người lao động tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn TP.HCM. Trên cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự hài lòng trong công việc và lý thuyết về sự gắn kết với tổ chức, các nghiên cứu trước đây và nghiên cứu định tính của tác giả, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết với tổ chức của người lao động tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn TP.HCM. Mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố: trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm từ thiện, sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết với tổ chức. Kết quả kiểm định giả thuyết thu đươc: cả 4 yếu tố trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện có tác động thuận chiều tới sự hài lòng trong công việc. Các yếu tố tác động tới sự hài lòng trong công việc theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: (aiều tới sự gắn kết với tổ chức. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt về sự hài lòng trong công việc theo thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt về sự gắn kết với tổ chức giữa nhóm lao động nam và nữ, sự khác nhau về sự gắn kết với tổ chức giữa các nhóm tuổi và thời gian công tác của người lao động tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn TP.HCM. Từ đó, đề xuất những hàm ý quản trị hoàn thiện CSR nhằm gia tăng sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết với tổ chức của người lao động.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectGắn kết tổ chứcen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectSocial coporate responsibilityen_US
dc.subjectOrganizational cohesionen_US
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết với tổ chức của người lao động tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.