Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Khánh Namen_US
dc.contributor.authorTrương Quang Ngọcen_US
dc.date.accessioned2019-01-05T01:43:16Z-
dc.date.available2019-01-05T01:43:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006424-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028758~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58370-
dc.description.abstractNhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cho thấy bất bình đẳng thu nhập chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: tham nhũng, giáo dục, tăng trưởng kinh tế, mở cửa thương mại và đô thị hóa. Nghiên cứu này tập trung vào việc tóm tắt các nghiên cứu có liên quan và kiểm tra tổng ảnh hưởng của tham nhũng đối với bất bình đẳng thu nhập. Dựa trên dữ liệu tổng hợp bao gồm sáu mươi ba tỉnh thành của Việt Nam trong 2 năm 2012 và 2014, nghiên cứu này áp dụng cả kỹ thuật OLS và kỹ thuật SEM để xác định ảnh hưởng của tham nhũng đến bất bình đẳng thu nhập trực tiếp và gián tiếp qua kênh truyền tải giáo dục. Phù hợp với những phát hiện của các nghiên cứu thực nghiệm trước đó, nghiên cứu này kết luận rằng tổng ảnh hưởng của tham nhũng đối với bất bình đẳng thu nhập của sáu mươi ba tỉnh thành của Việt Nam là tiêu cực đáng kể.en_US
dc.format.medium49 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTham nhũngen_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.subjectBất bình đẳng thu nhậpen_US
dc.subjectPhân phối thu nhậpen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectCorruptionen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectIncome inequalityen_US
dc.subjectIncome distributionen_US
dc.subjectVietnamen_US
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.subjectInvestment planning-
dc.titleTác động của tham nhũng đến giáo dục và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam: tiếp cận dữ liệu cấp tỉnh thànhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityDevelopment Economics = Kinh tế phát triểnen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.