Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58409
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Châu Thànhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Liêmen_US
dc.date.accessioned2019-01-07T06:48:29Z-
dc.date.available2019-01-07T06:48:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007106-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028648~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58409-
dc.description.abstractTác giả trình bày tổng quan những nghiên cứu liên quan trên thế giới và ở Việt Nam làm cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu. Tiếp đó, tác giả nêu những nội dung liên quan đến cơ sở lý thuyết về dự toán ngân sách và các mô hình dự toán ngân sách và các lý thuyết nền. Tác giả trình bày phương pháp nghiên cứu và các nhân tố tác động đến công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp thương mại Tp. Hồ Chí Minh, đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố thông qua kết quả kiểm định các thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu. Kết quả hồi quy cho thấy 5 nhân tố: cơ cấu sở hữu, phong cách lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, quy mô công ty và tham gia dự toán ngân sách của người lao động đều có ảnh hưởng cùng chiều đến công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp thương mại Tp. Hồ Chí Minh. Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp thương mại Tp. Hồ Chí Minh.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDự toán ngân sáchen_US
dc.subjectBudget estimateen_US
dc.subjectCorprate finance-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp thương mại ở TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.