Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Kim Quyếnen_US
dc.contributor.authorHạp Thị Tuyềnen_US
dc.date.accessioned2019-01-11T02:39:39Z-
dc.date.available2019-01-11T02:39:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006430-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028868~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58421-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này đóng góp một phương pháp tiếp cận mới cho nghiên cứu về sự tăng trưởng nội sinh bằng cách kiểm tra mối tương quan giữa chi tiêu công, FDI và tăng trưởng kinh tế tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp ước lượng dữ liệu bảng, bao gồm mô hình OLS, FEM, REM và kiểm định F, kiểm định Hausman,… để so sánh và xác định mô hình phù hợp. Kết quả chỉ ra rằng FEM là mô hình phù hợp nhất, với dữ liệu gồm 8 tỉnh vùng trọng điểm kinh tế phía Nam Việt Nam từ năm 2009 - 2016, tác giả đã tìm thấy ý nghĩa thực tiễn đặc trưng cho khu vực này như sau: Trong khi chi đầu tư công hàng năm, chi thường xuyên không có tác động đến tăng trưởng kinh tế thì vốn tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, mức thu nhập bình quân của các tỉnh, thành phố có tác động tiêu cực (ngược chiều) đến tăng trưởng kinh tế; và viện trợ phát triển kinh tế, giáo dục số lượng học sinh trung học) lại cho tác động tích cực (cùng chiều). Ngoài ra, khi xét sự tương tác giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư công thì tác động tiêu cực của FDI không thay đổi nhiều khi tỷ lệ đầu tư công thay đổi. Tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư công từ 3% - 4% thì sự tương tác giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế là tối ưu. Từ đó cho thấy rằng sự can thiệp quá nhiều của chính phủ có thể có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectĐầu tư nước ngoàien_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectEconomic developmenten_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.subjectVietnamen_US
dc.titleTác động đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam, giai đoạn 2007 - 2016en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.