Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58435
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Bích Liênen_US
dc.contributor.authorHồ Đắc Thị Quỳnh Chien_US
dc.date.accessioned2019-01-15T09:42:21Z-
dc.date.available2019-01-15T09:42:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006400-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028788~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58435-
dc.description.abstractTác giả nêu tổng quan các nghiên cứu trước đây; trình bày tóm tắt khái niệm và sự phát triển của ERP, lợi ích kế toán khi sử dụng ERP và tác động của ERP đến quy trình xử lý hệ thống thông tin kế toán như thế nào. Tiếp đó, tác giả trình bày thiết kế quy trình nghiên cứu gồm hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ định tính nhằm mục đích điều chỉnh thang đo, nghiên cứu chính thức định lượng với công cụ phân tích Excel, SPSS, AMOS. Kết quả nghiên cứu được trình bày bao gồm: thống kê mô tả mẫu nghiên cứu, độ tin cậy của thang đo được đảm bảo sau khi loại 2 biến EE2 và FC3 và các biến đạt độ tin cậy được đưa vào để đánh giá độ giá trị CFA và kết quả CFA là đầu vào của CFA; sau đó tiến hành kiểm định mô hình lý thuyết SEM, kết quả cho thấy 6 giả thuyết đều được chấp nhận. Từ đó, tác giả đưa ra một số hàm ý lý thuyết và thực tiễn.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectHoạch định nguồn lực doanh nghiệpen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của người kế toán: trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.