Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58439
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Quang Cườngen_US
dc.contributor.authorTrương Khánh Tríen_US
dc.date.accessioned2019-01-15T09:59:00Z-
dc.date.available2019-01-15T09:59:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006431-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028783~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58439-
dc.description.abstractMục tiêu bài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của Quản trị nhà nước đến số thu thuế tại các quốc gia có thu nhập trung bình thấp giai đoạn 2008 - 2017. Tác giả thu thập dữ liệu của 53 quốc gia có thu nhập trung bình thấp trong giai đoạn 2008 - 2017 và ước lượng bằng cách sử dụng phương pháp Difference GMM. Bài nghiên cứu cho thấy tại các quốc gia thu nhập trung bình thấp, trong giai đoạn sau khủng hoàng kinh tế 2008, trong các biến quản trị nhà nước, biến chất lượng của quy định và biến tham nhũng tác động âm đến số thu thuế, các yếu tố viện trợ và lạm phát có tác động tiêu cực đến số thu thuế, biến độ mở thương mại tác động tích cực đến số thu thuế. Kết quả này có ý nghĩa tại các quốc gia đang có thu nhập trung bình thấp, giai đoạn 2008 - 2017.en_US
dc.format.medium57 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThu thuếen_US
dc.subjectTax collectionen_US
dc.subjectTài chính công-
dc.subjectPublic finance-
dc.titleTác động của quản trị nhà nước đến số thu thuế tại các quốc gia có thu nhập trung bình thấp giai đoạn 2008 - 2017en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.