Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58456
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lại Tiến Dĩnhen_US
dc.contributor.authorHà Triều Uyênen_US
dc.date.accessioned2019-01-22T04:17:49Z-
dc.date.available2019-01-22T04:17:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006427-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028791~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58456-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu về những yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. Với 21 câu hỏi đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ làm cơ sở phân tích định lượng, kết quả cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo đều phù hợp với mô hình lý thuyết. Bên cạnh đó, kết quả phân tích EFA trên 21 biến quan sát đã hội tụ thành 5 yếu tố, với Eigenvalues lớn hơn mức tiêu chuẩn là 1 và tổng phương sai trích giải thích được 77.928% biến thiên các biến quan sát. Kết quả hồi quy cho mô hình nghiên cứu ghi nhận được cả 5 biến độc lập đều có tác động thuận chiều lên biến phụ thuộc. Như vậy giá trị thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chịu sự ảnh hưởng của 5 yếu tố là nguồn gốc thương hiệu, nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu. Trong 5 yếu tố này, hình ảnh thương hiệu có sự tác động mạnh nhất còn tác động ít nhất trong cả 5 yếu tố là chất lượng cảm nhận. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra các khuyến nghị đối với từng yếu tố nhằm nâng cao giá trị thương hiệu TPBank trong tương lai.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectThương hiệuen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectTrademarksen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phongen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.