Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58497
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Viên Thế Giangen_US
dc.contributor.authorNguyễn Xuân Tùngen_US
dc.date.accessioned2019-01-31T02:46:36Z-
dc.date.available2019-01-31T02:46:36Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006452-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029260~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58497-
dc.description.abstractKinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh và thâm nhập vào thị trường quốc tế. Do vậy, Hoạt động kiểm soát đầu tư vốn của doanh nghiệp nói chung và các tập đoàn kinh tế nói riêng đóng vai trò hữu ích trong hoạt động của nền kinh tế quốc gia, việc kiểm soát hoạt động đầu tư vốn một cách đúng đắn sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, có tác động tích cực đến nền kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, những vấn đề đặt ra trong luận văn chỉ mới là bước đầu, chưa thể gọi là đầy đủ và hoàn chỉnh. Trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu và vận dụng các lý thuyết, luận văn đã thực hiện được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra như: trình bày tổng quan về các vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận về tập đoàn kinh kế và hoạt động kiểm soát hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết của tập đoàn kinh tế, mô hình về tập đoàn kinh tế của một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở phân tích thực trạng các tập đoàn kinh tế và hoạt động kiểm soát đầu tư vốn của tập đoàn kinh tế, chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động kiểm soát hoạt động đầu tư vốn của tập đoàn kinh tế, qua đó gợi ý một số kiến nghị, giải pháp nhằm bảo đảm tính hiệu quả của việc kiểm soát hoạt động đầu tư của tập đoàn kinh tế tại Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể: Về bản chất pháp lý, tập đoàn kinh tế là sự kết hợp của những pháp nhân độc lập, thông qua thỏa thuận và thỏa thuận này thể hiện các quyền và nghĩa vụ cho mỗi pháp nhân trong tập đoàn. Tập đoàn kinh tế là tổ chức có tên riêng, có cơ cấu quản lý rõ ràng, nhưng không có tư cách pháp nhân. Vì vậy, tập đoàn kinh tế được xem là một tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh từ khi hình thành đến khi chấm dứt các liên kết trong tập đoàn kinh tế. (ii) Tập đoàn kinh tế nhà nước và tập đoàn kinh tế tư nhân về bản chất là giống nhau. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về tập đoàn kinh tế tư nhân tương đối đơn giản, có khuynh hướng tự do hơn để có thể hình thành và hoạt động theo mục tiêu của nhà đầu tư. Quy định pháp luật về mô hình quản lý trong tập đoàn còn ở mức độ hạn chế, thiếu những quy định chi tiết về quan hệ nội bộ giữa công ty mẹ và công ty con, giữa các công ty con với nhau.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư vốnen_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectCapital investmentsen_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectVietnamen_US
dc.titlePháp luật về kiểm soát hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết của tập đoàn kinh tế tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.