Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Cườngen_US
dc.date.accessioned2019-01-31T03:15:49Z-
dc.date.available2019-01-31T03:15:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007192-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029283~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58499-
dc.description.abstractTác động của biến động tỷ giá hối đoái vào thương mại quốc tế đã và đang được nghiên cứu rộng rãi sau khi các Quốc gia trên thế giới cho phép sử dụng hệ thống tỷ giá hối đoiá thả nổi. Các bài nghiên cứu thường sử dụng dữ liệu của các quốc gia khác nhau và loại dữ liệu khác nhau. Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng dữ liệu bảng để kiểm tra tác động của biến động tỷ giá hối đoái lên 62 nhóm hàng xuất khẩu và 68 nhóm hàng nhập khẩu của Trung Quốc với đối tác Singapore, trong giai đoạn 1987- 2016. Chúng tôi tìm thấy rằng, trong ngắn hạn, gần 68% (42/62) nhóm hàng xuất khẩu và hơn 72% (49/68) nhóm hàng nhập khẩu bị tác động bởi biến động tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, trong dài hạn tác động này chỉ có ý nghĩa đối với 23 nhóm hàng xuất khẩu và 27 nhóm hàng nhập khẩu. Trong 5 nhóm hàng xuất khẩu có tỷ trọng lớn nhất, hầu hết đều chịu tác động dương bởi biến động tỷ giá hối đoái, riêng nhóm hàng có mã SITC 729 chịu tác động dương và tác động âm của biến động tỷ giá hối đoái, nhóm hàng có mã SITC 332 không chịu tác động của biến động tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, trong 5 nhóm hàng nhập khẩu có tỷ trọng lớn nhất, 3 nhóm hàng có mã SITC lần lượt là 729, 332, 719 chịu tác động âm của biến động tỷ giá hoái đoái, và 2 nhóm hàng có mã SITC là 581, 512 chịu tác động dương của biến tỷ giá hối đoái.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectXuất khẩuen_US
dc.subjectTỷ giá hối đoáien_US
dc.subjectTrung Quốcen_US
dc.subjectSingaporeen_US
dc.subjectExportsen_US
dc.subjectForeign exchang ratesen_US
dc.subjectChinaen_US
dc.titleẢnh hưởng của biến động tỷ giá lên giá trị xuất nhập khẩu từng nhóm hàng của Trung Quốc với Singaporeen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.