Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58511
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệten_US
dc.contributor.authorTrần Thị Ngọc Quyênen_US
dc.date.accessioned2019-02-11T04:10:48Z-
dc.date.available2019-02-11T04:10:48Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006741-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029250~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58511-
dc.description.abstractLuận văn nhằm xem xét mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán, tỷ giá hối đoái, lãi suất lên giá cổ phiếu các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp CAPM, phương pháp APT và kết hợp cùng với các phương pháp phân tích hồi quy OLS dựa trên các dữ liệu thu thập được tại các ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn tháng 02/2014 - 12/2017. Kết quả phân tích cho thấy thị trường, tỷ giá và lãi suất đã có những ảnh hưởng nhất định và khá đáng kể tới giá cổ phiếu tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, tuy rằng mức độ ảnh hưởng là khác nhau. Từ đó, tác giả đưa ra một số kết luận và kiến nghị trong việc điều hành lãi suất và tỷ giá hối đoái.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThị trường chứng khoánen_US
dc.subjectCổ phiếuen_US
dc.subjectGiá cổ phiếuen_US
dc.subjectLãi suấten_US
dc.subjectStock exchangesen_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectStock pricesen_US
dc.subjectInterest ratesen_US
dc.titleTác động của thị trường chứng khoán, lãi suất và tỷ giá hối đoái đến giá cổ phiếu của ngân hàng thương mại tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.