Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorLưu Gia Lộc Thịnhen_US
dc.date.accessioned2019-02-12T04:26:49Z-
dc.date.available2019-02-12T04:26:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006747-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029204~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58527-
dc.description.abstractĐề tài nhằm đánh giá được thực trạng của quyết định mua căn hộ trung cấp và bình dân của khách hàng; dựa trên thực tế, đối chiếu với dữ liệu thu thập được, tác giả đề ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy quyết định mua căn hộ trung cấp và bình dân của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả tiến hành thảo luận nhóm với 5 chuyên gia, thảo luận nhóm với 5 khách hàng đầu tư đã mua căn hộ, điều chỉnh thang đo mô mình nghiên cứu của Nguyễn Quang Thu và cộng sự (2014) cho phù hợp hơn với hiện tại). Phương pháp định lượng được thực hiện bằng khảo sát sơ bộ với số lượng 50 khảo sát dựa trên bảng câu hỏi, kiểm tra dữ liệu bằng công cụ phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha, tiếp đó là khảo sát chính thức với cỡ mẫu 250 người, sử dụng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu, sử dụng công cụ kiểm định Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám EFA và phân tích tương quan hồi quy nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ của khách hàng và yếu tố nào có tác động mạnh nhất. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua của khách hàng lần lượt là: xã hội, sản phẩm, ảnh hưởng, pháp lý, giá cả cảm nhận.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành vi người tiêu dùngen_US
dc.subjectQuyết định muaen_US
dc.subjectConsumer behavioren_US
dc.subjectBuying decisionen_US
dc.titleGiải pháp thúc đẩy quyết định mua căn hộ chung cư trung cấp và bình dân của khách hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việten_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.