Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58542
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Thanhen_US
dc.contributor.authorPhùng Minh Châuen_US
dc.date.accessioned2019-02-18T01:39:10Z-
dc.date.available2019-02-18T01:39:10Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherbarcode: 1000006494-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028912~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58542-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện; kiểm định mô hình về các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh - áp dụng cho trường hợp Bệnh viện Quân y 175. Dựa trên cơ sở lý thuyết và nghiên cứu định tính đề tài đưa ra 05 yếu tố có ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Quân y 175 bao gồm các yếu tố: Trao đổi giữa lãnh đạo và thành viên; Trao đổi giữa nhóm và thành viên; Lãnh đạo chuyển dạng; Sự hài lòng trong công việc; Cam kết tổ chức. Nghiên cứu được thực hiện qua 3 giai đoạn. Nghiên cứu định tính để xác định lại các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh mà tác giả đề xuất, xây dựng thang đo để đo lường từng yếu tố đó. Sau đó tiến hành khảo sát sơ bộ với 50 đối tượng nghiên cứu trước khi tiến hành nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng việc khảo sát 1000 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện Quân y 175, sau khi thu về, làm sạch dữ liệu, loại bỏ các phiếu khảo sát không đạt yêu cầu, mẫu nghiên cứu chính thức là 890. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Quân y 175 theo thứ tự từ cao đến thấp là: (1) Lãnh đạo chuyển dạng; (2) Trao đổi giữa lãnh đạo và thành viên; (3) Trao đổi giữa nhóm và thành viên; (4) Cam kết tổ chức; (5) Sự hài lòng trong công việc. Cuối cùng tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị, những hạn chế trong quá trình nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectAn toàn bệnh nhânen_US
dc.subjectPatient safetyen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh: Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Quân y 175en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khoẻen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.