Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58570
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Anh Minhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Diễmen_US
dc.date.accessioned2019-02-20T07:08:45Z-
dc.date.available2019-02-20T07:08:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006711-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029243~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58570-
dc.description.abstractDựa trên cơ sở lý thuyết kết hợp với nghiên cứu định lượng, tác giả đã xác định 3 yếu tố chính: (1) Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; (2) sự gắn kết của nhân viên; (3) sự hài lòng công việc của nhân viên. Dựa trên việc lược khảo các công trình nghiên cứu có liên quan, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu cùng các giả thuyết về mối quan hệ của trách nhiệm xã hội doanh nghiêp nội bộ tới sự hài lòng công việc của nhân viên với giả thuyết H1, mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ của ngân hàng đến sự gắn kết tổ chức của người lao động cùng vai trò trung gian của sự gắn kết tổ chức của nhân viên trong mối quan hệ của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ của ngân hàng đến sự hài lòng công việc của người lao động thông qua 03 giả thuyết H2a, H2b, H2c. Kết quả định lượng sơ bộ với mẫu khảo sát n = 90 cho thấy kết quả phân tích Cronbach’s Alpha, EFA đều đạt yêu cầu, làm cơ sở để khảo sát. Kết quả định lượng chính thức với mẫu khảo sát n = 204 cho thấy kết quả phân tích Cronbach’s Alpha, EFA đều đạt yêu cầu, làm cơ sở để phân tích dữ liệu mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả khảo sát thu được tiếp tục được kiểm định lại một lần nữa bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA và kết quả vẫn cho thất dữ liệu thu được đảm bảo các giá trị cần thiết cho nghiên cứu. Theo kết quả phân tích mô hình tuyến tính, các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận hoàn toàn và yếu tố sự gắn kết của nhân viên thoả các điều kiện để được xem như là nhân tố trung gian giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ và sự hài lòng công việc của nhân viên. Qua đó tác giả đã đưa ra một số hàm ý quản trị.en_US
dc.format.medium137 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNhân viên ngân hàngen_US
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectBank employeesen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.titleTác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ đến sự hài lòng công việc của nhân viên: vai trò trung gian của sự gắn kết tổ chức của nhân viên - trường hợp nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại ở Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.