Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58572
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Kim Dungen_US
dc.contributor.authorLê Thị Thanh Tâmen_US
dc.date.accessioned2019-02-20T07:14:41Z-
dc.date.available2019-02-20T07:14:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006514-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029227~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58572-
dc.description.abstractNghiên cứu này có ba khái niệm chính là quản trị tri thức (QTTT), sự hài lòng công việc và kết quả hoàn thành công việc (KQHTCV). Trong đó thang đo QTTT là thang đo đa hướng bao gồm 4 thành phần là quá trình thu nhận, chuyển giao, ứng dụng và bảo vệ/gìn giữ tri thức; thang đo sự hài lòng công việc là thang đo đơn hướng; thang đo KQHTCV là thang đo đa hướng bao gồm 3 thành phần là năng suất, hiệu quả và chất lượng hoàn thành công việc. Kết quả nghiên cứu định tính để khám phá, điều chỉnh và bổ sung bộ các biến đo lường (thang đo) từng khái niệm nghiên cứu, điều chỉnh thuật ngữ thang đo cho dễ hiểu và rõ nghĩa thì 08 thang đo đã được điều chỉnh và bổ sung bao gồm 52 biến quan sát (từ 48 biến quan sát được kế thừa, có 03 biến quan sát được lược bỏ và 07 biến quan sát được bổ sung). Khi tiến hành đánh giá thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA. Kết quả phân tích cho thấy thang đo QTTT được tách thành 5 thành phần (quá trình thu nhận tri thức bên ngoài, thu nhận tri thức bên trong, chuyển giao, ứng dụng và bảo vệ tri thức), thang đo KQHTCV tách thành 2 nhân tố (năng suất và chất lượng hoàn thành công việc), các thang đo bao gồm 35 biến quan sát của các khái niệm nghiên cứu đạt độ tin cậy; giá trị hội tụ; giá trị phân biệt; đồng thời cho thấy sự phù hợp rất tốt với dữ liệu thị trường. Kết quả SEM của mô hình nghiên cứu cho thấy mô hình này thích hợp với dữ liệu thị trường, kết quả cũng cho chúng ta kết luận là các thang đo lường của các khái niệm trong mô hình đạt giá trị liên hệ lý thuyết (các mối quan hệ đều có ý nghĩa thống kê (p< 5%)). Điều đó cho thấy các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa các khái niệm đều được chấp nhận. Về phân tích đa nhóm, qua kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của tác động quản trị tri thức đến sự hài lòng và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ở các nhóm ngân hàng có tính chất sở hữu khác nhau (Ngân hàng thuộc khối Ngân hàng thương mại Việt Nam – Domestic và Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - FDI); và theo đặc điểm cá nhân khác nhau như giới tính nam – nữ, thâm niên công tác của nhân viên.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNhân viên ngân hàngen_US
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectQuản trị tri thứcen_US
dc.subjectBank employeesen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectKnowledge managementen_US
dc.titleTác động của quản trị tri thức đến sự hài lòng và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.