Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Xuân Hưngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.date.accessioned2019-02-22T07:50:48Z-
dc.date.available2019-02-22T07:50:48Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006744-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029202~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58589-
dc.description.abstractTrên cơ sở lý luận chung về hệ thống KSNB, tác giả đánh giá và đưa ra những định hướng, giải pháp để hoàn thiện hệ thống KSNB hướng tới quản lý rủi ro tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả trình bày phương pháp nghiên cứu, cách thức thu thập dữ liệu nghiên cứu và định hướng thiết kế bản câu hỏi như thế nào và đưa ra đối tượng khảo sát. Tiếp đó, tác giả giới thiệu được sơ lược được sự hình thành và phát triển của Trường qua hơn 40 năm thành lập, khái quát được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng đã được thiết lập về mặt cơ bản, đã có những quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn nhưng lại chưa được truyền đạt hiệu quả để có thể áp dụng một cách triệt để vào thực tế, không phát huy mạnh được vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là thành phần Đánh giá rủi ro, đây là một thành phần quan trọng đối với Trường trong giai đoạn này, thành phần này sẽ giúp Nhà trường đánh giá được rủi ro từ đó lường trước và có những biện pháp để tránh né những rủi ro đang trong giai đoạn biến động ngành giáo dục như hiện nay. Vì vậy việc đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ ở Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để tác giả đưa ra những ý kiến đóng góp, đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị này. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.en_US
dc.format.medium106 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTrường đại họcen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectUniversitiesen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.