Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Dũngen_US
dc.contributor.authorTrương Huỳnh Sơn Hảien_US
dc.date.accessioned2019-02-26T08:56:17Z-
dc.date.available2019-02-26T08:56:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007168-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028972~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58613-
dc.description.abstractTác giả hệ thống và khát quát một số nội dung lý thuyết nhưng đồng thời giới hạn một số nội dung lý thuyết phù hợp với khả năng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu của luận văn này. Tiếp theo, tác giả trình bày một số vấn đề lý thuyết cơ bản liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, hoạt động ngân hàng, rủi ro tín dụng và nợ quá hạn. Các vấn đề lý thuyết được đúc kết từ những hoạt động thực tiễn của ngành ngân hàng Việt Nam qua các năm và các nghiên cứu của các tác giả khác trước đây trong giới ngân hàng. Dựa vào kết quả khảo sát, tác giả đã đánh giá thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng tại ACB. Đồng thời kết hợp với các dữ liệu thứ cấp, tác giả phân tích thực trạng các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng tại ACB. Từ đó, tác giả phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của mỗi yếu tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng tại ACB. Từ đó, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp để hạn chế nợ quá hạn của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.en_US
dc.format.medium142 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectNợ xấuen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBad debtsen_US
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleGiải pháp hạn chế nợ quá hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.