Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58623
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorDương Thị Anen_US
dc.date.accessioned2019-03-04T08:42:54Z-
dc.date.available2019-03-04T08:42:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006404-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028858~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58623-
dc.description.abstractLuận văn nhằm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 bao gồm các yếu tố nội tại ngân hàng (chất lượng tài sản, tính thanh khoản, hệ số an toàn vốn, hiệu quả quản lý), các yếu tố vĩ mô (GDP, tỷ lệ lạm phát) và tính sở hữu. Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, cụ thể là mô hình hiệu ứng tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) để xác định yếu tố nào trong các yếu tố được xem xét tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu thực nghiệm này cho thấy an toàn vốn, hiệu quả quản lý và GDP có tác động đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Mối quan hệ giữa khả năng sinh lời của ngân hàng với tỷ lệ an toàn vốn và hiệu quả quản lý là tích cực. Do đó có thể kết luận rằng các ngân hàng có mức độ an toàn vốn cao và hiệu quả quản lý tốt có lợi nhuận cao hơn. GDP có mối quan hệ tương quan ngược chiều với biến ROA và biến ROE, tuy nhiên tác động của GDP đến khả năng sinh lời ngân hàng là không đáng kể. Khi xét thêm tính sở hữu tác giả nhận thấy rằng chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xấu) và tính thanh khoản có tác động khả năng sinh lời của ngân hàng. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ tương quan ngược chiều và thanh khoản có mối tương quan cùng chiều với khả năng sinh lời của ngân hàng. Tuy nhiên, tác động của tính thanh khoản và chất lượng tài sản đến khả năng sinh lời của ngân hàng là thấp. Lạm phát (INF) chưa cho thấy được sự tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Do đó, có thể kết luận rằng tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến khả năng sinh lời các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 là chưa thuyết phục. Kết quả bài nghiên cứu sau khi xét tính sở hữu thì các biến nội tại của ngân hàng có sự thay đổi về mối quan hệ thống kê với biến khả năng sinh lời của ngân hàng. Do đó tác giả nhận thấy rằng tính sở hữu có tác động đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam. Từ đó, giúp các nhà quản trị ngân hàng xây dựng và đưa ra chiến lược để nâng cao khả năng sinh lời, thúc đẩy ngân hàng phát triển bền vững và hoạt động hiệu quả.en_US
dc.format.medium40 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectProfiten_US
dc.titleYếu tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.