Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58624
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Quốc Tấnen_US
dc.contributor.authorPhạm Duyen_US
dc.date.accessioned2019-03-05T10:45:25Z-
dc.date.available2019-03-05T10:45:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006471-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028984~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58624-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm xây dựng giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống công việc nhằm gia tăng sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC). Tác giả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để xác định các yếu tố thành phần của chất lượng cuộc sống công việc ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên đồng thời điều chỉnh thang do cho phù hợp với thực tế của Công ty. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích dữ liệu thứ cấp thu thập từ Công ty kết hợp với dữ liệu sơ cấp qua khảo sát nhân viên nhằm phân tích thực trạng các yếu tố chất lượng cuộc sống công việc có ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên. Sau đó kiểm định độ tin cậy thang đo các yếu tố thành phần của chất lượng cuộc sống công việc ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên thông qua khảo sát nhân viên bằng bảng câu hỏi. Kết quả xác định có 5 yếu tố thành phần chất lượng cuộc sống công việc tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương là: Môi trường làm việc, Sự công nhận, Cân bằng cuộc sống công việc, lãnh đạo và thu nhập. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống công việc nhằm gia tăng sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng cuộc sống công việcen_US
dc.subjectQuality of work lifeen_US
dc.titleGiải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống công việc nhằm gia tăng sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.