Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58632
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Tạ Thị Mỹ Linhen_US
dc.contributor.authorHoàng Trọng Quốc Bảoen_US
dc.date.accessioned2019-03-11T04:25:30Z-
dc.date.available2019-03-11T04:25:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006405-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028946~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58632-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm xác định các nhân tố, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới lòng trung thành của người tiêu dùng mua trực tuyến trên thiết bị di động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả tiến hành phương pháp thảo luận nhóm với các chuyên gia và người tiêu dùng nhằm mục đích hiệu chỉnh mô hình, điều chỉnh thang đo, bổ sung các tiêu chí đánh giá và xây dựng bảng câu hỏi. Từ bảng câu hỏi được xây dựng ở giai đoạn đầu, tiến hành khảo sát, thu thập các câu trả lời. Dựa trên dữ liệu đã khảo sát, sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định mô hình và mối quan hệ giữa các nhân tố. Mô hình nghiên cứu được đề xuất của tác giả bao gồm 8 nhân tố: (1)Sự hiệu quả, (2) Sự thực hiện, (3) Liên lạc, (4) Khả năng đáp ứng, (5) Sự thỏa mãn, (6) Sự tin tưởng, (7) Sự gắn kết, (8) Lòng trung thành. Kết quả cho thấy các nhân tố như Sự gắn kết, Sự tin tưởng, Sự thỏa mãn đều có tác động trực tiếp và cùng chiều tới lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến hàng tiêu dùng trên thiết bị di động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và các nhân tố Sự hiệu quả, Sự thực hiện, Liên lạc tác động tích cực cùng chiều và trực tiếp tới sự thỏa mãn khách hàng, qua đó gián tiếp tác động lên sự tin tưởng, sự gắn kết và lòng trung thành. Từ đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp các doanh nghiệp gia tăng lòng trung thành của người tiêu dùng và góp phần vào việc duy trì lượng khách hàng mua trực tuyến trên thiết bị di động.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLòng trung thành của khách hàngen_US
dc.subjectThương mại điện tửen_US
dc.subjectCustomer loyaltyen_US
dc.subjectElectronic commerceen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến hàng tiêu dùng trên thiết bị di động tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business = Kinh doanh thương mạien_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.