Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58646
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorTrương Quốc Phongen_US
dc.date.accessioned2019-03-11T07:56:02Z-
dc.date.available2019-03-11T07:56:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006478-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029025~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58646-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đánh giá thực trạng các nhân tố tạo động lực làm việc đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Xây dựng mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở vận dụng học thuyết hai nhân tố của Herzberg. Nghiên cứu được thực hiện qua 2 bước: Nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp định tính thông qua thảo luận, lấy ý kiến nhằm điều chỉnh thang đo và xây dựng bảng câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi khảo sát. Từ kết quả tổng hợp phiếu khảo sát, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố tác động đến động lực làm việc: có 6 nhân tố trong số 09 nhân tố được nghiên cứu có tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã, cụ thể: đối với nhân tố duy trì có 02 nhân tố tác động mạnh (điều kiện làm việc và lương thưởng); đối với nhân tố động viên có 04 nhân tố tác động mạnh đến động lực làm việc (niềm tự hào, cơ hội thăng tiến, sự ghi nhận và phong cách lãnh đạo). Kết quả các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức từ cao đến thấp như: (1) Niềm tự hào, (2) Điều kiện làm việc, (3) Cơ hội thăng tiến (4) Ghi nhận sự đóng góp của cá nhân,(5) Chế độ lương, thưởng, phúc lợi xã hội, (6) Phong cách lãnh đạo. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện động lực làm việc đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.en_US
dc.format.medium92 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấpen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.